Tel. 607 340 824, E-mail: d.mnich@interia.pl
ZESPÓŁ

Nazywam się Dawid Mnich. Jestem zawodowym tłumaczem pisemnym i ustnym z uprawnieniami tłumacza przysięgłego oraz wykształceniem socjologicznym i filologicznym.

 • Jestem absolwentem British Law Centre (jednostka University of Cambridge), gdzie w 2019 r. uzyskałem Diploma in English Law & Legal Skills (roczny kurs prawa angielskiego i umiejętności prawniczych pod okiem prawników/wykładowców z University of Cambridge).

 • Ukończyłem studia licencjackie na kierunku Socjologia gospodarki (2005) w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

 • Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Socjologia (2007) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • Ukończyłem 2-letnie studia filologiczne dla tłumaczy języka angielskiego w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Mam uprawnienia tłumacza przysięgłego (po egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2009 r.).
 • Jestem członkiem zwyczajnym (MCIL) i Chartered Linguist (CL) brytyjskiego Chartered Institute of Linguists w Londynie.
 • Tłumaczę zawodowo od 2000 r. Wcześniej, przed 4 lata, pracowałem jako szef biura, współpracując z prawnikami i działem księgowym.
 • Jestem Prezesem Zarządu spółki Monk Translations Ltd w Londynie.
 • Nieustannie rozwijam swój warsztat, kształcąc się i szkoląc na londyńskich uniwersytetach i w Polsce.
 • Wszystkie tłumaczenia wykonuję osobiście i biorę za nie całkowitą odpowiedzialność. Nie jestem biurem tłumaczeń.
 • Chętnie wykonuję tłumaczenia ustne: dla sądów, policji i prokuratury,   w kancelariach notarialnych, w USC, na ślubach  cywilnych i kościelnych, a także podczas rozmów biznesowych i na targach handlowych w Polsce i za granicą.
Dawid New_1jpg  
 

Na czym pracuję?

Korzystam wyłącznie z legalnego, aktualnego oprogramowania: edytorów tekstów, narzędzi do lokalizacji oprogramowania i obróbki plików graficznych, a także z nowoczesnego środowiska tłumaczeniowego MemoQ.

Dzięki wykorzystywanym przeze mnie narzędziom zapewniam spójność terminologiczną zgodnie ze sztuką tłumaczenia i zachowuję formatowanie dokumentu źródłowego. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala mi pracować dobrze i szybko, dlatego przyjmuję zlecenia pilne, wymagające przetłumaczenia dużej ilości tekstu w krótkim czasie, bez uszczerbku dla jakości.

Co tłumaczę?

Przede wszystkim dokumenty i inne teksty z dziedzin: prawo, biznes i finanse. Każdego roku tłumaczę ok. 1.000.000 słów, a w zasadzie wyrazów. Tłumaczenia prawne i prawnicze wykonuję dla klientów instytucjonalnych (w tym sądów, policji i prokuratury, a także kancelarii prawnych), przedsiębiorstw i osób prywatnych. Moje tłumaczenia finansowe i biznesowe trafiały w przeszłości i również dzisiaj na biurka szefów największych polskich spółek: Getin Bank, Noble Bank, Open Finance, Noble Securities, ING, KGHM, Kopalnia Bogdanka (wymieniam tylko kilka największych).

Nazywam się Monika Sawarska. Mam wykształcenie prawnicze i w związku z tym zajmuję się tłumaczeniem dokumentów prawnych, w szczególności umów handlowych, dokumentów korporacyjnych spółek oraz pism postępowań sądowych.  

 • Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim;
 • Odbyłam praktykę w angielskiej kancelarii w jej siedzibie w Londynie, zapoznając się z angielskimi dokumentami związanymi z prowadzeniem spraw sądowych;
 • Ukończyłam 2 poziomy kursu Legal English organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a następnie dodatkowy kurs z zakresu języka prawniczego w szkole językowej;
 • W czerwcu 2019 r. ukończyłam specjalistyczny kurs tłumaczeniowy organizowany przez Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu, od października mam zamiar odbyć kurs specjalistyczny w CST w Sosnowcu;
 • Od wielu lat współpracuję z kancelarią angielską przygotowując tłumaczenie dokumentów, bądź też udzielając pomocy związanej ze sprawami prawnymi wymagającymi znajomości prawa polskiego;
 • Dokonuję weryfikacji dokumentów handlowych związanych z zawieraniem umów w obrocie handlowym oraz w ramach transakcji M&A sporządzanych w języku angielskim;
 • Udzielam pomocy prawnej dla cudzoziemców związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce oraz uzyskaniem zezwoleń na pracę oraz na pobyt.

Monikajpg