Tel. 607 340 824, E-mail: d.mnich@interia.pl
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Jako członek brytyjskiej organizacji Chartered Institute of Linguists (CIOL) jestem zobowiązany do przestrzegania Kodeksu postępowania wydanego przez tę organizację. Podlegam również regulaminowi dyscyplinarnemu. Kodeks postępowania CIOL określa standardy postępowania członków tej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki zawodowej i profesjonalnego podejścia do wykonywania zawodu. Poniżej zamieszczam obydwa dokumenty (na razie w wersji anglojęzycznej).


codeofconductkodekspostpowania.pdf
discproczasadydyscyplinarne.pdf